Prelucrarea datelor cu caracter personal ( Confidențialitate)

www.megaspace.ro este înregistrat în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal. Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele şi prenumele, sexul, dată şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţie economico-financiară, date privind bunurile deţinute, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic. În momentul în care un Utilizator își creează un cont pe www.megaspace.ro, va primi comunicări comerciale din partea www.megaspace.ro, numai în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

De asemenea, toate datele colectate cu privire la newsletter și alerte sunt confidențiale, iar www.megaspace.ro îți rezervă dreptul de a selecta Utilizătorii cărora le va trimite astfel de newsletter și alerte. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, www.megaspace.ro are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienţilor privind situaţia contului lor de pe www.megaspace.ro, informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor. Prin procesul de completare a formularelor pe site de către Utilizatori, Cumpărătorul își dă acceptul necondiționat ca aceste date să fie incluse în baza de date a www.megaspace.ro şi cu utilizarea şi prelucrarea de către www.megaspace.ro, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicită oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către sediul Total Sport Equipement SRL.

Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor. În cazul în care Clientul îşi modifică, prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către www.megaspace.ro şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate. www.megaspace.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă întreagă responsabilitate pentru acţiunile sale.

Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ţine răspunzător pe megaspace.ro pentru niciun fel de prejudiciu.